PROTOKÓŁ Z KONTROLI Z DNIA 05.06.2024 OBEBRANY DNIA 26.06.2024 PRZEZ WICEPREZESA STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO

ODPOWIEDŹ ZARZĄDU NA PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ Z DNIA 11.07.2024 OBEBRANY DNIA 13.07.2024 PRZEZ UPOWAŻNIONĄ OSOBĘ W IMIENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ

Prąd dla ROD - nowe zasady naliczania prądu od 1. lipca 2024 r.

Publikujemy wszystkim zainteresowanym preliminarz na rok 2024, aby nawet nieobecni na Walnym Zebraniu mogli się z nim zapoznać - jak zarząd planuje zadysponować naszymi pieniędzmi.

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ

Dzień dobry, dziękujemy za wiadomość z zaproszeniem. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej postarają się przybyć. Jednakże stanowisko Komisji Rewizyjnej jednoznacznie mówi, że przy obecnej sytuacji inwestycja ta nie jest gotowa do odbioru. Podstawową kwestią jest brak wody w wybudowanej sieci wodociągowej. Jako Komisja Rewizyjna w dniu 8 maja 2024 roku złożyliśmy wniosek o wgląd do dokumentacji dotyczącej budowanej sieci wodociągowej na dzień 5 czerwca 2024 roku. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy jeszcze obszernej dokumentacji do wglądu, której w dniu 25 maja 2024 roku podczas odbioru z wykonawcą nie będzie możliwe szczegółowe przeanalizowanie ze względu na obszerność materiału. Zgłaszane przez działkowców jeszcze do poprzedniej Komisji Rewizyjnej problemy do budowanej sieci wodociągowej tj. nieprawidłowe położenie rury, nieprawidłowe płukanie i chlorowanie, niewiadoma ilość próbek pobranych do badania i ich wyników do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze wyjaśnione. Poprzednia Komisja Rewizyjna nie podjęła żadnych kroków w celu podjęcia prób rozwiania zgłaszanych wątpliwości, a w swoim protokole z kontroli z dnia 27 stycznia 2024 roku stwierdziła, że nie posiada wiedzy ani wykształcenia w sprawach dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych. Mając powyższe na uwadze apelujemy do Członków Zarządu o dbanie o wspólne interesy całej społeczności ogrodu. Zalecamy dokonanie odbioru inwestycji w momencie, gdy inwestycja ta będzie prawidłowo przygotowania z możliwością oddania sieci do użytku przez każdego z działkowców.

Z poważaniem
Członkowie Komisji Rewizyjnej